DESIGNED BY OLWEBDESIGN
Drukuj
Opublikowano

Redemptoris Mater

patron

O Ty najpiękniejsza z gwiazd 
Na firmamencie Kościoła 
Matko do Ciebie ten świat 
O zmiłowanie wciąż woła 

    Redemptoris Mater Matko Odkupiciela 
    Ulituj się nad światem by z grzechów powstać mógł 

O Matko Ciebie sam Bóg 
Tym właśnie nazywał słowem 
Jesteś najpewniejszą z dróg 
Do Syna swego nas prowadź

 

Katechizm Kościoła Katolickiego uczy: 

Dziewica Maryja urzeczywistnia w sposób najdoskonalszy posłuszeństwo wiary. Wierzy, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Oświadcza: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Maryja uwierzyła, że spełni się wszystko, co Jej Bóg zapowiedział przez anioła Gabriela. Z powodu tej wiary wszystkie pokolenia będą Ją nazywały "błogosławioną". (por. KKK 148).

Maryja przez swoją wiarę  włączyła się w dzieło zbawienia świata. Jej zasadniczą postawą jest posłuszeństwo Bogu i wdzięczność. Ona  najlepiej  wypełniła wolę Boga nie tylko w tajemnicach radosnych, ale i w bolesnych. Jej słowa "Oto ja służebnica Pańska" doskonale ukazują  całe Jej życie jako Matki Odkupiciela.

Jako pośredniczka łask zawsze prowadzi nas do Jezusa Chrystusa, który jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Jego posłał nam Ojciec jako Odkupiciela. On ofiarowuje nam życie wieczne.

 Gorącym pragnieniem  Maryi - Matki Odkupiciela jest, by każdy człowiek żył w przyjaźni z Jej Synem - Jezusem idąc drogą ukazaną w Ewangelii. Ona jako dobra Matka chce być orędowniczką naszych spraw oraz opiekunką na drogach naszego  zbawienia. 

"O Ty, która tak głęboko i po macierzyńsku związana jesteś z Kościołem, wyprzedzając na drogach wiary, nadziei i miłości cały Lud Boży, ogarnij wszystkich ludzi, którzy znajdują się w drodze, pielgrzymując przez życie doczesne do wiecznych Bożych przeznaczeń, tą miłością, jaką w Twoje serce przelał z wysokości krzyża sam Boski Odkupiciel - Twój Syn. Bądź Matką wszystkich naszych ziemskich dróg, nawet gdy wiodą poprzez manowce.  O Matko ludzi i Matko ludów! Tobie są znane wszystkie ich cierpienia i nadzieje. Ty czujesz po macierzyńsku wszystkie zmagania pomiędzy dobrem i złem, światłością i ciemnością, jakie wstrząsają światem - przyjmij nasze wołanie skierowane w Duchu Przenajświętszym wprost do Twojego Serca i ogarnij miłością Matki i Służebnicy tych, którzy najbardziej na to czekają - a zarazem tych, na których zawierzenie Ty również czekasz szczególnie. Weź w swoją macierzyńską opiekę cała rodzinę ludzką, którą z żarliwością Tobie, o Matko, zawierzamy. Niech dla nas wszystkich przybliży się czas pokoju i wolności, czas prawdy, sprawiedliwości i nadziei. Amen."


 Akt zawierzenia Matce Bożej, bł. Jan Paweł II, Rzym, 8 grudnia 1981
Copyright © 2019 Radom. Template designed by olwebdesign.