DESIGNED BY OLWEBDESIGN
Drukuj
Opublikowano

 Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce na lata 2013-2014

Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce na lata 2013-2014 zawiera: słowa klucze, założenia treści oraz wskazania co do realizacji i celebracji. Temat Programu w nowym roku liturgicznym brzmi: Wierzę w Syna Bożego. Zasadniczym słowem, będącym także kluczem w ogólnym zarysie Programu, jest kerygmat, kerygma (z greki: proklamacja, obwieszczenie przez publicznego posłańca, ogłaszanie, treść i czynność głoszenia), czyli - orędzie zbawienia dokonanego i objawionego przez Boga w Jezusie Chrystusie, głoszone w Jego imieniu, weryfikowane, potwierdzone i strzeżone w Kościele dzięki asystencji Ducha Świętego w celu nawrócenia i zbawienia ludzi  (EK, t. VIII, k. 1360).

 

Kerygmat zawiera cztery najważniejsze prawdy, które winno się głosić z żywą wiarą popartą świadectwem życia:

1) Bóg kocha człowieka (miłość).

2) Człowiek oddalił się od Stwórcy (grzech).

3) Pan zsyła nam Zbawiciela (zbawienie).

4) Przyjęcie Chrystusa jako Pana i Zbawiciela (osobiste przyjęcie przez wiarę).

 

Drugim istotnym terminem jest Słowo  wiara, które winniśmy uwzględniać w ogólnym planowaniu duszpasterstwa, ale szczególnie w aspekcie przepowiadania i katechezy. Znaczenie tych terminów i ich treść zostały uwzględnione w poszczególnych sugestiach dotyczących homilii. Prawie każda propozycja przepowiadania słowa Bożego na niedzielę lub święto zawiera:

a) podtytuł sugerujący główną myśl homilii,

b) krótkie doświadczenie życiowe (pytanie świata),

c) biblijne komentarze do czytań,

d) podpowiedź Ojca Kościoła (cytat),

e) krótka sugestia (odpowiedź na pytanie świata),

f) pastoralne propozycje (do realizacji).

 

Biblijne komentarze na rok 2013/2014 zawierają przede wszystkim podpowiedzi do homilii. Można je także wykorzystać do katechezy oraz podczas spotkań w małych grupach, gdy zwracamy uwagę na wartość słowa Bożego w życiu chrześcijanina.

 

Program duszpasterski na rok 2013/2014 Wierzę w Syna Bożego rozpoczyna czteroletni cykl zawierający następujące słowa klucze:

- metanoia- nawrócenie,

- chrzest,

- świadectwo - misja.

 

Celem czteroletniego Programu jest przygotowanie wiernych do jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski.

Copyright © 2019 Radom. Template designed by olwebdesign.