Małżeństwo

 

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH
DO ZAWARCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA


• aktualne, tj. z datą do 3. miesięcy wstecz, metryki chrztu,
• dowody osobiste,
• ostatnie świadectwo katechizacji,
• świadectwo bierzmowania,
• zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
• zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą,
aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub
konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.