Chrzest

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH
DO  SAKRAMENTU CHRZTU ŚWIĘTEGO

 

• akt urodzenia dziecka (odpis),
• wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
• dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska),
• zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców
chrzestnych o praktykowaniu wiary.