Bierzmowanie

 

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH
DO SAKRAMENTU I KOMUNII ŚWIĘTEJ

 

• metryka chrztu.
• zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie
szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
• w przypadku osób starszych - świadectwo
ukończenia katechizacji szkolnej.